Etsuko Oide

(English text follows below)
Etsuko Oide er født og opvokset på øen Hokkaido i Japan, men har været bosat i Danmark siden 2006.
Etsuko Oide har en 2-årig kunstuddannelse i Sverige og havde sin første soloudstilling i 1980 i Båstad i Sverige. Herefter uddannede hun sig til grafisk designer og brugte sin kreativitet professionelt indenfor reklam branch i Sverige, Danmark og Japan.

Etsuko Oide arbejder mest i vandfarve og papir i hendes værker. Papir har altid været et fascinerende materiale for Etsuko Oides live og hendes kunst. Hun lærte kalligrafi på de smukke håndlavet washi-papir i Japan allerede når hun var 6 år gammel.

Hendes kunst fremstår let og fin og oftest med den japansk estetiske perfektion, opdelt af en sort kontur eller streg. Man ser en tydelig indflydelse af den japanske kalligrafikunst, der dog blandes med et mere ekspressivt, men samtidigt luftigt, udtryk. Tilsammen giver disse teknikker Etsuko Oides værker et billedsprog, der nærmest virker hypnotisk eller meditativt, og alligevel er de fulde af liv og følelse i deres enkelhed. Inspirationen fra Østen møder det enkle fra Skandinavien i Etsuko Oides kunst.

 

Etsuko Oide was born and raised on the island of Hokkaido in Japan but has lived in Denmark since 2006.

Etsuko Oide has a 2-year art education from Sweden and had her first solo exhibition in Båstad, Sweden, in 1980. She subsequently trained as a graphic designer and has used her creativity professionally in advertising business in Sweden, Denmark, and Japan.

Etsuko Oide primarily uses water media and paper in her works. Paper has always been a fascinating material for Etsuko Oide’s life and her art. She learned calligraphy on beautiful handmade washi paper in Japan when she was six.

Her art is light, delicate, and, often with the Japanese aesthetic perfection, divided by a black outline or line. You can see the evident influence of the Japanese art of calligraphy mixed with an expressive and, at the same time, airy expression. Together, these techniques give Etsuko Oide’s work an almost hypnotic and meditative imagery full of life and feeling in its simplicity. The inspiration from the East meets the simplicity of Scandinavia in Etsuko Oide’s art.

Åbningstider:
Den første søndag måneden 12.00 – 16.00
Træffes derudover efter aftale på

mail: mail@etsukooide.com, eller SMS til tlf. 2762 4183 

Man kan også nyde Etsukos kunst hos Galleri V58 (Aarhus) og Kunstgalleriet (Odense) hos hvem hun er fast kunstner.

Andre værker og kommende udstillinger:
Se mere på  www.etsukooide.com og etsuko_artwork (Instagram)

Gade & nummer:
Rørholmsgade 19 tv, kld.